SSL-certificaat

Iedereen is bezig om zijn organisatie AVG-proof te maken. Een onderdeel dat niet mag worden vergeten, is de beveiliging van de communicatie via je (bedrijfs-)website.

Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP)1 (Artikel 13) wordt er genoemd dat organisaties en bedrijven “passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen”. Dit is een breed begrip en kan op veel manieren geïnterpreteerd worden. Je zou kunnen kiezen voor een SSL-certificaat.

SSL staat voor Secure Socket Layer, en zorgt ervoor dat je op een veilige manier privacygevoelige informatie via je browser kunt uitwisselen.

Het meest bekende voorbeeld zie je als je de website van jouw bank bezoekt. Links van de adresbalk staat daar een slotje; vaak is de naam van de bank ook groen weergegeven.

Zodra je dat hangslot en die groene tekst ziet weet je: hier ben ik veilig. De browser kan controleren of de bezochte website écht van de aanbieder afkomstig is, door middel van het SSL-certificaat waar deze website over beschikt.

SSL is gebaseerd op versleuteling. Dat betekent dat een verbinding niet is te kraken door meelezers. Versleutelde verbindingen beginnen niet met http:// maar met https://. De controle vindt plaats door een openbare sleutel en een geheime sleutel van de website met elkaar te combineren. Alleen deze twee delen samen vormen een ‘passende’ sleutel waarmee verbinding tot stand wordt gebracht. De geheime sleutel is opgeslagen op een server en wordt nooit met iemand gedeeld.

Check bij het bezoeken van bijvoorbeeld een webwinkel, bank en elke website waar je gevoelige informatie invult, of het slotje zichtbaar is. Als daarnaast de adresbalk of de url ook nog groen is, heb je een soort van ‘extra zekerheid.’ De instelling heeft dan extra geïnvesteerd in het certificaat en probeert de bezoeker duidelijk te maken: ‘Ik ben het écht!’

Google probeert bedrijven te stimuleren om een SSL-certificaat aan te schaffen. Websites met zo’n certificaat hebben betere resultaten in de zoekmachine.

Wij voorzien standaard elke website die we maken van een SSL-certificaat. Op deze manier zijn je klanten (en jij) optimaal beschermd. Ook zal je veel bezoekers afschrikken als je géén veilige verbinding kunt leveren.

Wil je meer informatie of ben je geïnteresseerd in een van onze diensten? Loop dan gerust eens bij ons binnen.

Het team van OneStepSolutions.